Gra­vi­ty

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

THRILLER Det stum­ma lju­det – glad country­mu­sik ifrån en av­läg­sen ra­dio och de sömn­druck­na rös­ter­na när sy­ret si­nar – är en histo­ria i sig. Vem kun­de tro att en rymd­film med Ge­or­ge Cloo­ney och Sand­ra Bul­lock skul­le va­ra ori­gi­nell el­ler till och med konst­när­lig? (2013)

MÅN­DAG, KA­NAL 9, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.