The descen­dants

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA Matt King får ve­ta att frun, som lig­ger i ko­ma, un­der lång tid rul­lat runt i säng­hal­men med en an­nan karl. Bit­vis myc­ket rö­ran­de och hjärt­sli­tan­de och det är fan­tas­tiskt att se Ge­or­ge Cloo­ney när hans värld är på väg att krac­ke­le­ra. Ton­års­dot­tern Shai­le­ne Wood­ley är ett fynd. (2011) MÅN­DAG, TV3, 22.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.