Ap­pas­sio­na­ta

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA Un­der en pi­ano­kon­sert i fäng­el­set på Lång­hol­men får en av fång­ar­na ett ut­brott. Fil­men lyf­ter ge­nom kom­bi­na­tio­nen av oli­ka skå­de­spelar­tem­pe­ra­ment, i syn­ner­het sam­spe­let mel­lan Ge­org Ry­de­berg och Ge­org Funkquist. (1944)

MÅN­DAG, SVT1, 14.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.