Ska­par sin dröm­pap­pa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

en ny ni­vå. Myc­ket är kopp­lat till de ut­märk­ta hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na, där Mi­chael Nyqvist vi­sar en ovän­tat stor ko­misk be­gåv­ning. Ve­ra Vi­ta­li ut­strå­lar stark per­son­lig­het ut­an att ska­pa di­stans. Sce­ner så var­dag­li­ga att man näs­tan kän­ner hur de luk­tar av no­vem­ber, och en ro­lig di­stans till kul­tur­ar­be­tan­de män­ni­skors själv­upp­ta­gen­het. (2014)

LÖR­DAG, TV4, 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.