Not­ting Hill

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ROMANTISK KOMEDI Få­ni­ga­re idé har ald­rig gett så un­der­hål­lan­de re­sul­tat. Hugh Grant har format sin egen rollsort till för­fi­ning. Och Julia Ro­berts är rakt på sak när hon ta­lar ut om bran­schens hår­da bud för kvinn­li­ga skå­de­spe­la­re. Bi­rol­len som oborstad in­ne­bo­en­de led­de till ome­del­bart ge­nom­brott för Rhys Ifans. (1999)

SÖN­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.