Boo­gey­man

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RYSARE Tra­di­tio­nell ame­ri­kansk skräck blan­dad med rass­lan­det och de små blå bar­nen från fil­mer­na i den nya asi­a­tis­ka skräck­vå­gen. Re­sul­ta­tet är för­vir­ran­de och osam­man­häng­an­de, men späc­kat med så många choc­kef­fek­ter att de mest ut­svult­na monster­dig­ga­re än­då kan bli nöj­da. (2005)

LÖR­DAG, KA­NAL 11, 23.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.