Ho­tell Ma­ri­gold

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

KOMEDI Sju eng­els­ka pen­sio­nä­rer chec­kar in på in­diskt ho­tell som sett bätt­re dagar. Histo­ri­en om kul­turkroc­kars chock­ver­kan på stel­na­de livs­möns­ter är i och för sig in­te märk­lig. (The best ex­o­tic Ma­ri­gold Ho­tel, 2011)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.