Swee­ney Todd

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

MUSIKAL Ing­en kan som Tim Bur­ton fros­sa i go­tisk mystik. Step­hen Sond­heims dyst­ra musikal pas­sar per­fekt. Sa­m­ar­be­tet med John­ny Depp är oklan­der­ligt, om än in­te nå­got över­ras­kan­de. (2007)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.