Ed­ge of darkness

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

THRILLER Mel Gib­son som sli­ten po­lis av dyst­ras­te Wal­lan­der-sort, på jakt ef­ter san­ning­en om sin en­da dot­ter. En kon­spi­ra­tions­hi­sto­ria av värs­ta sort, men hand­la­get är sta­bilt och spän­ning­en ef­fek­tiv. (2010)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.