En sys­kon­match

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Det är två sys­kon­lag i vec­kans ”Doo­bi­doo”. Ar­tis­ten Mar­tin Sten­marck täv­lar till­sam­mans med sin yng­re bror Da­vid Sten­marck, mu­si­ker och låt­skri­va­re. I and­ra la­get finns ar­tis­ten, blog- ga­ren, re­a­li­ty­stjär­nan Per­nil­la Wahl­gren och hen­nes lil­le­bror Li­nus Wahl­gren, skå­de­spe­la­re och mu­si­kalar­tist. Las­se Kronér stäl­ler frå­gor­na i tv-le­ken där det gäl­la att sjunga rätt svar.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Per­nil­la Wahl­gren och Li­nus Wahl­gren i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.