Ri­va­ler­na möts

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

FOTBOLL Un­der ti­teln ”Fot­bolls­fe­ber” di­rekt­sänds i höst tre stor­mat­cher från mind­re kän­da fot­bolls­ligor. Förs­ta mat­chen är från Syd­af­ri­ka. Orlando Pi­ra­tes–Kai­zer Chi­efs, är­ke­ri­va­ler­na, möts in­för 95 000 åskå­da­re i Jo­han­nes­burg. Chris Hä­ren­stam och Mar­kus Jo­han­nes­son kom­men­te­rar. Den 6 no­vem­ber vi­sas Olym­pi­a­kos–Pa­nat­hi­nai­kos i Gre­kland och 17 de­cem­ber Hajduk Split–Di­na­mo Zagreb i Kro­a­ti­en.

LÖR­DAG, SVT1, 15.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.