Mord i Kram­fors

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALFALL Mark Sa­fa­rik och Bo Åström är er­far­na mordut­re­da­re. Sa­fa­rik har job­bat för ame­ri­kans­ka FBI, Åström är känd svensk kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie. I ”Svens­ka fall för FBI” tar de upp olös­ta mord, be­sö­ker brotts­plat­sen, mö­ter al­la in­blan­da­de, går ige­nom allt ma­te­ri­al och gör ny ut­red­ning. De bör­jar i Kram­fors, där Eva 1987 kniv­mör­da­des och där sam­ti­digt hen­nes hund dö­da­des.

TORS­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.