Mag­nus om mu­si­ken

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Mag­nus Carl­son, sång­a­re i ban­det Wee­ping Wil­lows, hu­vud­per­son i ”Så myc­ket bätt­re”. Han för­kla­rar var­för Wee­ping Wil­lows lå­tar är så sorgs­na och får se­dan hö­ra hur de and­ra ar- tis­ter­na tol­kar mu­si­ken. Mag­nus tar upp ett all­var­ligt pro­blem och vill ha de and­ras hjälp att hit­ta en lös­ning. Och så får han en glad över­rask­ning, när någ­ra av hans hjäl­tar häl­sar på.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Det är Mag­nus Carl­sons dag i ”Så myc­ket bätt­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.