En gårds histo­ria

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HISTO­RIA Histo­ri­kern Christop­her O’Re­gan och bygg­nads­an­tik­va­ri­en Eri­ka Åberg be­sö­ker släkt­går­den Häc­kel­säng ut­an­för Gäv­le. Ing­en har bott där på 30 år, men nu flyt­tar Em­ma No­re­li­us in. Christop­her O´Re­gan be­rät­tar om hu­sets histo­ria och män­ni­skor­na som levt där me­dan Eri­ka Åberg hjäl­per till att an­pas­sa hu­sets kök till mo­dern stan­dard. Ny om­gång av ”Det sit­ter i väg­gar­na”.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.