Helt ut­an pry­lar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

REALITYSERIE Hur myc­ket be­ty­der män­ni­skans al­la pry­lar. I re­a­li­ty­se­ri­en ”Na­ken” får fy­ra per­so­ner läm­na i från sig allt. De bör­jar allt­så nak­na. Ikläd­da en­dast svar­ta sop­säc­kar sit­ter de i si­na tom­ma lä­gen­he­ter. Se­ri­en bör­jar med att vi­sa hur de kla­rar förs­ta nat­ten av ex­pe­ri­men­tet. Näs­ta dag för de väl­ja att få till­ba­ka en sak och så fort­sät­ter det i 30 da­gar. Vil­ka pry­lar är vik­ti­gast?

MÅN­DAG, SVT1, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.