Sher­lock Hol­mes och kvin­nan i grönt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KRIMINALDRAMA Num­mer 11 av 14 fil­mer med sträv­sam­ma pa­ret Ba­sil Rat­h­bo­ne och Ni­gel Bru­ce. Kva­li­tets­mäs­sigt ge­nom­snitt­lig, här hand­lar det om fle­ra mör­da­re som in­te minns vad de gjort. (The wo­man in green, 1945)

ONS­DAG, SVT1, 15.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.