Hot och för­föl­jel­ser

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

för­vir­rad far ( Ro­bert Du­vall). Ad­vo­ka­ten er­bju­der rätts­ligt bi­stånd, och bör­jar själv drab­bas av hot. Thril­ler­de­bu­te­ran­de Ro­bert Alt­man lå­ter in­tri­gen ut­veck­las i ett regn­tungt New Or­le­ans.

In­tres­san­tast är, som of­ta, Ro­bert Dow­ney jr med sin spel­stil där man ald­rig är sä­ker på om han är så från­va­ran­de som han ver­kar. (1998)

LÖR­DAG, SVT1, 22.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.