Snö fal­ler på ce­der­trä­den

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Man kas­tas hej vilt mel­lan år­tion­de­na och till slut är man osä­ker på i vil­ket land el­ler vil­ken tid man be­fin­ner sig. Men det blir bätt­re, ef­ter hal­va fil­men knyts trå­dar­na sam­man till en hyf­sat stark skild­ring av män­ni­sko­ö­den. (Snow fal­ling on ce­dars, 1999)

LÖR­DAG, SVT1, 0.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.