Kyss mig

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Ruth Ve­ga Fer­nan­dez gör en fängs­lan­de upp­vis­ning av en kvin­na som drab­bas av en över­jäv­lig pas­sion som vän­der upp och ned på allt. Spe­ci­ellt fo­tot im­po­ne­rar – Alex­an­dra-The­re­se Ke­i­nins kär­leks­hi­sto­ria är van­sin­nigt snygg rakt ige­nom. (2011)

TIS­DAG, SVT1, 23.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.