The ging­er­bre­ad man

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER En John Grisham- fil­ma­ti­se­ring där man in­te kän­ner tyng­den av en te­gel­stens­ro­man vars mins­ta in­t­rig­tråd ska pressas in. Ef­ter en fest­kväll kör en ad­vo­kat ( Ken­neth Bra­nagh) hem en yng­re kvin­na.

Hon be­rät­tar att hon är för­följd av en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.