Ca­sa­no­va

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

DRAMA Att sät­ta pe­ru­ker på ung­do­mar som He­ath Led­ger (bil­den) och Si­en­na Mil­ler är ett tvek­samt fö­re­tag och att väc­ka Ca­sa­no­va till nytt liv snudd på dum­dris­tigt. Las­se Hall­ström vin­ner på ren proff­sig­het. (2005)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.