Onds­kans spår

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

THRILLER Mör­dar­jakt med över­na­tur­li­ga in­slag ger be­grep­pet se­ri­e­mör­da­re ny be­ty­del­se. Histo­ri­en är skum men den är väl be­rät­tad av en re­gis­sör med er­fa­ren­het, Gre­go­ry Hoblit. (Fal­len, 1998)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.