Un­der be­läg­ring 2

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

AC­TION En över­vik­tig Ste­ven Se­a­gal (bil­den) tar tå­get och ham­nar i en kni­pa som Bru­ce Wil­lis skul­le kun­na dö­da för. Det smäl­ler or­dent­ligt mest he­la ti­den. Men or­kar ens kung­en hål­la sig va­ken? (Un­der si­e­ge 2: Dark ter­ri­to­ry, 1995)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.