Hur gör äl­gen?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - Anders Björk­man anders.bjorkman@ex­pres­sen.se

NA­TUR Hur hit­tar man älg i sko­gen? Anders Lun­din be­sö­ker i ”Mitt i na­tu­ren” Sve­ri­ges lant­bruks­in­sti­tut i Umeå, där fors­ka­re för­sö­ker ta re­da på hur det kom­mer sig att äl­gar i dag föl­jer vand­rings­le­der som an­vän­des av äl­gar re­dan på sten­ål­dern. Lun­din är med när en älg­ko i Nik­ka­louk­ta för­ses med en GPS-sän­da­re.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.