Roy & Ro­ger i Doo­bi­doo

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Roy & Ro­ger täv­lar i vec­kans ”Doo­bi­doo”. Ja, det är för­stås Ga­len­ska­par­na Anders Eriks­son och Jan Rip­pe, som just nu är med i mu­si­kal­ver­sio­nen av tv-suc­cén ”Mac­ken” i Gö­te­borg. Mot­stån­dar­la­get be­står av sång­ers­kan och mu­si­kalar­tis­ten Mi­mi Wer­ner och skå­de­spe­la­ren Pia Jo­hans­son. Den mu­si­ka­lis­ka tv-le­ken, som näs­tan all­tid har vec­kans störs­ta publik, leds av Las­se Kronér.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Anders Eriks­son och Jan Rip­pe i vec­kans ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.