Mord i Gäv­le

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALFALL An­ne­li, 24, för­svann 1988 ef­ter att ha va­rit på re­stau­rang i Gäv­le. Hen­nes kropp hit­ta­des åt­ta da­gar se­na­re i ett skogs­om­rå­de, kniv­mör­dad. Ef­tersom det in­te fanns nå­got blod på fynd­plat­sen drog po­li­sen slut­sat­sen att hon mör­dats på an­nan plats. Ef­ter snart 30 år är mor­det olöst. Nu tas det upp på nytt av Mark Sa­fa­rik från ame­ri­kans­ka FBI och svens­ke kri­mi­nal­ve­te­ra­nen Bo Åström i ”Svens­ka fall för FBI”.

TORS­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.