E-ty­pe i Orsa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING E-ty­pe brän­ner för­stås av ett fyr­ver­ke­ri och mu­si­kal­stjär­nor­na Ren­nie Mir­ro och Karl Dy­all bju­der på sång och ele­gant dans. Dess­utom med­ver­kar Nor­lie & KKV och Ellip­hant när Kal­le Mo­ra­eus bju­der in till mu­sik­fest i täl­tet i Orsa, där ”Mo­ra­eus med me­ra” spe­las in.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.