Valvaka med Clin­ton och Trump

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

USA-VAL Vem blir USA:s näs­te pre­si­dent? Hil­la­ry Clin­ton el­ler Do­nald Trump? Frå­gan in­tres­se­rar in­te ba­ra ame­ri­kans­ka väl­ja­re ut­an me­di­er från he­la värl­den be­va­kar va­let.

✓ TV4 lo­var di­rekt­sänd­ning i 30 tim­mar. Från ”Ny­hets­mor­gon” tis­dag till lunch ons­dag. Myc­ket i TV4, allt i TV4 Play.

Rolf Por­se­ryd är på Clin­tons valvaka, Eli­sa­bet Fre­rot på Trumps och re­port­rar­na Sa­mir Abu Eid, Ann Ti­berg och Jenny Ströms­tedt tar tem­pe­ra­tu­ren på ame­ri­kans­ka väl­ja­re.

I valstu­di­on i Stockholm finns out­trött­li­ge ex­per­ten Mar­cus Oscars­son med gra­fik och sta­tis­tisk och de or­di­na- rie ny­hets­an­kar­na Anna Lind­mar­ker och Ul­ri­ka Nils­son.

I ”Ny­hets­mor­gon” ons­dag är Jesper Bör­jes­son och Til­de de Pau­la med gäs­ter re­do att sum­me­ra vad som hänt un­der nat­ten.

✓ SVT star­tar val­va­kan sent på tis­dags­kväl­len. Anna He­den­mo le­der sänd­ning­en från SVT:s ­valstu­dio i Washing­ton med ­ex­per­ten Hen­rik Ekengren Oscars­son och kän­da svens­ka gäs­ter. Ca­ri­na Berg­feldt är på Clin­tons valvaka, Eri­ka Bjer­ström på Trumps. Stefan Ås­berg är i Ohio och Li­sa Carls­son i Washing­ton.

Anders Holmberg le­der valstu- di­on i Stockholm och vän­tar be­sök av de svens­ka par­ti­le­dar­na. Val­re­sul­ta­tet följs upp ons­dag för­mid­dag fram till lunch. Sänd­ning­en på­går he­la dyg­net i SVT play. Claes Elfs­berg ana­ly­se­rar re­sul­ta­tet på ons­dag­kväl­len. ✓ Ka­nal 5 sän­der USA-va­lets slut­spurt, pre­cis som 2008. Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son le­der den­na al­ter­na­ti­va valvaka med mas­sor av oli­ka gäs­ter. ✓ TV3:s valvaka star­tar sist, ledd av Af­ton­bla­dets Ka­rin Mag­nus­son och Hen­rik Tore­ham­mar. TIS­DAG, SVT1, 22.30, TIS­DAG, TV4, 23.00, TIS­DAG, KA­NAL 5, 23.00 TIS­DAG, TV3, 0.15

Foto: KANAL5, SVT, TV4

Mar­cus Oscars­son, Anna He­den­mo, Fred­rik Wi­kings­son och Filip Ham­mar hål­ler valvaka.

Clin­ton.

Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.