51 års skill­nad

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Ko­mi­kern och youtu­be­fe­no­me­net William Spetz är ba­ra 20 år me­dan pro­fes­sorn och för­fat­ta­ren Leif GW Pers­son är 71. I ål­der skil­jer det allt­så 51 år mel­lan de två gäs­ter­na hos Da­vid Hel­le­ni­us i vec­kans ”Hel­le­ni­us hör­na”, men bå­da är myc­ket fram­gångs­ri­ka.

SÖN­DAG, TV4, 20.00

William Spetz och Leif GW Pers­son hos Hel­le­ni­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.