Kort re­sa för Olds­berg

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Ing­var Olds­berg och Björn Hell­berg star­tar fjär­de om­gång­en i ”Sve­ri­gequi­zen”, där de re­ser till oli­ka plat­ser, be­sö­ker se­värd­he­ter och träf­far pro­fi­ler. Och så stäl­ler de frå­gor, som tit­tar­na får sva­ra på. Förs­ta re­san är hem­ma­plan för Olds­berg: Gö­te­borg. Det blir en tur med sight­see­ing­bå­ten Pad­dan, de äter ärt­sop­pa på le­gen­da­ris­ka ho­tell Eg­gers och de tes­tar räk­smör­gå­sar.

MÅN­DAG, TV4, 21.00

Foto: SVT

Ing­var Olds­berg och Björn Hell­berg är till­ba­ka i ru­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.