Tre Ki­ru­na-mord

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

THRIL­LER­SE­RIE Mor­den i Ki­ru­na be­gås up­pen­bar­li­gen ef­ter en döds­lis­ta och tre är re­dan dö­da. När åkla­ga­ren ­Anders Har­nesk grans­kar mord­plat­ser­na upp­täc­ker han att där finns spår av sa­mis­ka sym­bo­ler. Har­nesk är rädd för att det­ta ska läc­ka ut och att det ska upp­stå kon­flik­ter av hat och skräck i sam­häl­let. Tred­je de­len av svensk-frans­ka thril­ler­se­ri­en ”Mid­natts­sol” med Leï­la Bekhti och Gustaf Ham­marsten.

SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.