I Hå­kans kvar­ter

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE Ar­tis­ten Hå­kan Hellström är äm­net i tred­je av­snit­tet av ”Allt för Sve­ri­ge” där svensk-ame­ri­ka­ner­na be­sö­ker hans hemstad Gö­te­borg. De fes­tar med fans, som be­rät­tar om sin idol, och de går på rund­vand­ring i Hå­kans Gö­te­borg. Men det gäl­ler för del­ta­gar­na att va­ra upp­märk­sam­ma för att kla­ra frå­gor­na i ut­slags­täv­ling­en.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.