Sa­gan om de två tor­nen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR I mel­lan­fil­men slår två av vå­ra hob­bit­vän­ner föl­je med sä­reg­ne Gol­lum, i vars ka­rak­tär stri­di­ga vil­jor stän­digt käm­par om spe­la­de och äk­ta käns­lor. (The lord of the rings: The two to­wers, 2002)

LÖR­DAG, SJU­AN, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.