Tin­tins även­tyr: En­hör­ning­ens hem­lig­het

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ANIMERAT Ste­ven Spiel­bergs ver­sion är nå­got helt an­nat än de gam­la torf­ti­ga tv-se­ri­er­na. Det är fart på be­rät­tan­det och rymd i bil­der­na – da­to­ra­ni­me­ra­de se­dan skå­de­spe­lar­na (bland an­nat Da­ni­el Craig) bi­dra­git med in­te ba­ra rös­ter ut­an ock­så sitt kropps­språk. (The ad­ven­tu­res of Tin­tin, 2011)

LÖR­DAG, TV3, 17.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.