Ava­tar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

SCI­ENCE FIC­TION Det mest för­vå­nan­de är det up­pen­bart an­ti­a­me­ri­kans­ka bud­ska­pet – mot allt vad ka­pi­ta­lis­men står för. Ja­mes Ca­me­ron rör sig i en fram­tid när en fjär­ran pla­net i al­la fall in­te är mer av­läg­sen än att ex­plo­a­te­ring av na­tur­till­gång­ar kan bli lön­samt. (2009) LÖR­DAG, TV3, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.