Fy­ra år till

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KOMEDI Kär­lek och po­li­tik på mo­dernt lust­spels­vis, då mis­sar val­vin­nan­de folk­par­ti­le­da­ren Da­vid ( Björn Kjell­man) stats­mi­nis­ter­pos­ten för att KD åker ur riks­da­gen. Fast dep­pig­he­ten vi­ker när han stö­ter ihop med en av si­na värs­ta mot­stån­da­re, den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ke fram­tids­man­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.