Frö­ken Chic

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KOMEDI Has­se Ek­man- komedi där Sic­kan Carls­son sti­ger fram som fa­vo­rit i tv:s ti­o­tu­sen­kro­nors­frå­ga – och i im­pres­sa­ri­on Has­se Ek­mans hjär­ta. Na­tur­ligt nog har sa­ti­ren tap­pat det mesta av sin ak­tu­a­li­tet. (1959)

MÅN­DAG, SVT1, 14.40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.