Frö­ken vild­katt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KOMEDI Åke Söderblom som kor­rekt äm­bets­man. Den­ne räd­dar un­der ung­karls­li­vets sista skäl­van­de mi­nut en ar­bets­lös, dansk re­vy­ak­tris ur dö­dens käf­tar. Hon föl­jer med ho­nom hem. Se­dan blir ing­et sig likt för de två. (1941)

TIS­DAG, SVT1, 13.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.