2012

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION I ett ra­san­de tem­po pre­sen­te­rar Ro­land Em­me­rich pro­ble­met ( jor­den kom­mer att gå un­der och det snart), hu­vud­per­so­ner­na och mot­sätt­ning­ar­na. Jor­dens un­der­gång har ald­rig sett så snygg ut. (2012)

FRE­DAG, TV3, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.