Dö­da po­e­ters säll­skap

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Fil­men ”al­la” såg och ta­la­de om un­der 90-ta­lets förs­ta må­na­der. Ro­bin Wil­li­ams, (bil­den) lä­ra­re i mo­ders­må­let och dess lit­te­ra­tur, en­tu­si­as­me­rar ele­ver med hjälp av för­e­ning kring gam­la för­fat­ta­re, och lan­se­ra­de slag­or­det ”Carpe diem!”. (De­ad po­ets so­ci­e­ty, 1989)

LÖR­DAG, KA­NAL 5, 23.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.