De miss­tänk­ta

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

THRIL­LER En av 90-ta­lets skick­li­gast be­rät­ta­de thril­lers. Ut­veck­ling­en från det som bör­jar med en vitt­nes­kon­fron­ta­tion pre­sen­te­ras i åter­blic­kar från ett för­hör med en­de över­le­van­de – Ke­vin Spa­cey. (The usu­al suspects, 1995)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.