XXx: The next le­vel

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

AC­TION Som om man vil­le sta­tu­e­ra ex­em­pel för hjäl­tar sty­va i kor­ken, med­de­las att ”fö­re­gång­a­ren dött”. Ice Cu­be är in­te en­sam om att läm­na en hel del att öns­ka i frå­ga om skå­de­spe­le­ri. (xXx: Sta­te of the uni­on, 2005)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.