Fredsmäk­la­ren

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

ACTIONTHRILLER Ut­dra­gen ter­ro­rist­histo­ria i upp­skru­vat tem­po. Atom­bomb­sjä­ga­ren Ge­or­ge Cloo­ney och kärn­va­pen­ex­per­ten Ni­co­le Kid­man spring­er, spräng­er och åker he­li­kop­ter. (The pe­a­ce­ma­ker, 1997)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.