TV-puc­ken av­görs i hel­gen

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

ISHOCKEY Det blir tre da­gar fylld av ishockey. På fre­dag, lör­dag och sön­dag spe­las kvarts­fi­nal, se­mi­fi­nal och fi­nal. Det är såklart ” TV-puc­ken” som det hand­lar om.

För­ra året var det Ång­er­man­land som tog hem se­gern, in­för publik- re­kord på hem­ma­plan dess­utom. Lag­kap­te­nen i Ång­er­man­land, Lu­kas Wern­blom (bil­den) blev för en dryg må­nad se­dan hi­sto­risk när han blev den förs­te 2000ta­lis­ten (16 år gam­mal) som spe­lat i Hoc­key­all­svens­kan. Nu spe­lar han i SHL:s Modo. I år hålls fi­na­len för förs­ta gång­en i Mal­mö. Lu­kas Wern­blom spe­lar in­te i år men vi får mö­ta nya unga ­ta­lang­er.

Mi­kael Ren­berg och Pa­trik Ross är ex­per­ter­na och Chris Hä­ren­stam kom­men­te­rar.

FRE­DAG, SVT1, 10.30 LÖR­DAG, SVT1, 15.00 SÖN­DAG, SVT1, 14.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.