Shir­ley ut­ma­nar Jen­ny

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Två sång­ers­kor, som bå­da har med­ver­kat fle­ra gång­er i Me­lo­di­festi­va­len, drab­bar sam­man i ”Doo­bi­doo”. Sång­ers­kan Shir­ley Clamp bil­dar ena la­get till­sam­mans med ko­mi­kern Jo­han Wes­ter. I mot­stån­dar­la­get finns sång­ers­kan och mu­si­kalar­tis­ten Jen­ny Sil­ver som har med sig sång­a­ren Pe­ter Simson. Pro­gram­le­da­re för den mu­si­ka­lis­ka tv-le­ken är Las­se Kronér.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Jo­han Wes­ter och Shir­ley Clamp i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.