Äter bru­na bö­nor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HISTO­RIA Sista om­gång­en av se­ri­en ”Histo­rieä­tar­na” star­tar med in­dust­ri­a­lis­men, den tids­pe­ri­od på 1800-ta­let då Sve­ri­ge går från u-land till i-land. Nyk­ter­hets­rö­rel­sen och ar­be­tar­rö­rel­sen väx­er fram. Lot­ta Lund­gren och Erik Haag tes­tar li­vet som rik trä­pa­tron och som fat­tig skogs­ar­be­ta­re och de äter maträt­ter, som i dag är helt bort­glöm­da. Men bru­na bö­nor, det är en de­li­ka­tess på den här ti­den.

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Erik Haag och Lot­ta Lund­gren i ”Histo­rieä­tar­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.