Ka­las för Litt­le Jinder

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Litt­le Jinder, 28, är yngst i årets ”Så myc­ket bätt­re”. Hon he­ter egent­li­gen Jo­se­fin Jinder och är dot­ter till spel­man­nen och ar­tis­ten Åsa Jinder. Hon har gi­vit ut fle­ra al­bum och en rad sing- lar, så det finns ma­te­ri­al att tol­ka för Tom­my Nils­son, Mag­nus Carl­son, Li­sa Ekdahl, Dan­ny Sau­ce­do och Jill John­son. Da­gen till ära öns­kar hu­vud­per­so­nen sig ett fö­del­se­dags­ka­las.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

FOTO: PÄR BÄCKSTRAND/TV4

Litt­le Jinder tol­kas i ”Så myc­ket bätt­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.