Olds­berg i Mal­mö

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK I ”Sve­ri­gequi­zen” re­ser Ing­var Olds­berg och Björn Hell­berg till oli­ka plat­ser, där de be­sö­ker se­värd­he­ter, träf­far pro­fi­ler och stäl­ler frå­gor, som tit­tar­na får sva­ra på. Vec­kans re­sa går till Mal­mö där Ing­var och Björn tit­tar in på klas­sis­ka ho­tell Kra­mer, ban­kar wie­ner­schnit­zel och sprit­sar spet­te­ka­ka.

MÅN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.