Drab­ban­de de­but­film

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

” The sel­fish gi­ant” är drab­ban­de och rö­ran­de. Och fram­för allt 13-åri­ge Con­ner Chap­man har en kraft i sin lil­la, tun­na kropp som är bå­de be­ta­gan­de och im­po­ne­ran­de. Clio Bar­nards de­but tar ett or­dent­ligt tag om hjär­tat i en och halv tim­me – vän­skap kan för­sät­ta berg – och har jäm­förts med det Ken Lo­ach åstad­kom i bör­jan av sin kar­riär. ( 2014)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.