Trans­for­mers: De be­seg­ra­des hämnd

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR Förs­ta fil­men ha­de li­te smak av Mi­chael Bays de­ka­den­ta hu­mor. Här tar han ut sväng­ar­na än­nu mer. Var­je mil­li­se­kund fylls av ab­sur­da ut­spel, kär­leks­gnabb och över­flö­di­ga si­do­histo­ri­er – utö­ver gytt­ret av ro­bo­tar som by­ter skep­nad. På bil­den: Ty­rese Gib­son. ( Trans­for­mers: Re­venge of the fal­len, 2009)

FRE­DAG, TV4, 23.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.